III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18928.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 112/17
[BMSiG-18562/2017]

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt V GUp 112/17, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanawia: I. ogłosić upadłość w stosunku do Upadłego - Lesław Pec, zam. Kąty 4, 38-230 Nowy Żmigród, numer PESEL (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!