III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18929.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 124/17, V GUp 111/17
[BMSiG-18443/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2017 r. (sygn. akt V GU 124/17) została ogłoszona upadłość Barbary Pięty, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: os. gen. St. Maczka 4/8, 37-100...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!