III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18930.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 38/17, V GUp 51/17
[BMSiG-18563/2017]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 12.05.2017 r., sygn. akt V GU 38/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bernadety Różyńskiej, zam.: 47-260 Polska Cerekiew, (informacja ukryta), identyfikującej się nr. PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!