III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18932.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 133/17, V GUp 109/17
[BMSiG-18448/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2017 r. (sygn. akt V GU 133/17) została ogłoszona upadłość Iwony Szuby, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Rudna Wielka 330A, 36-054 Mrowla,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!