III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18933.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 4/17of
[BMSiG-18439/2017]

Postanowieniem z dnia 5 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 4/17of ogłosił upadłość Grażyny Wnuk, zamieszkałej: (informacja ukryta), 26-902 Grabów nad Pilicą, posługującej się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!