III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18934.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 5/17of
[BMSiG-18440/2017]

Postanowieniem z dnia 5 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 5/17of ogłosił upadłość Wiesława Wnuka, zamieszkałego: (informacja ukryta), 26-902 Grabów nad Pilicą, posługującego się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!