III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 18949.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 4/17/2
[BMSiG-18483/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Małgorzaty Czempas - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bieruniu, posiadającej numer PESEL (informacja ukryta) , w sprawie o sygn. akt X GUp 4/17/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!