III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 18985.
SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 2/17
[BMSiG-18554/2017]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej upadłego Pawła Kaczmarskiego, położonej przy ulicy Wysockiego 16F w Wałbrzychu (Księga Wieczysta nr SW1W/000285745/5) oraz opisu i oszacowania udziału 3/39 w gruncie jako prawa użytkowania wieczystego nieruchomości...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!