III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 19000.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII Gzd 7/16
[BMSiG-18431/2017]

Sąd Rejonowy Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 roku, sygn. akt VIII Gzd 7/16, wobec Krzysztofa Zwierzyk, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego:, (informacja ukryta), 42-200 Częstochowa, orzekł pozbawienie na okres trzech lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Sąd Rejonowy Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 roku, sygn. akt VIII Gzd 7/16, wobec Jakuba Warzyszyńskiego, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: (informacja ukryta), 42-217 Częstochowa, orzekł pozbawienie na okres trzech lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.