V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 19063.
SĄD REJONOWY W OSTRÓDZIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 842/16
[BMSiG-18524/2017]

W Sądzie Rejonowym w Ostródzie toczy się sprawa pod sygnaturą akt I Ns 842/16 z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Jóźwiaku, zmarłym w dniu 19 lipca 2013 roku w Kretowinach, ostatnio stale zamieszkałym w Kretowinach. Dotychczas spadek po zmarłym odrzucili rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa.

Sąd Rejonowy w Ostródzie wzywa wszystkich dalszych spadkobierców - zstępnych dziadków zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.