V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 19067.
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 106/17
[BMSiG-18502/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu toczy się sprawa I Ns 106/17 z wniosku Leszka Piwko o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Juras z d. Cader, córce Józefa i Anny, zmarłej w dniu 7.07.2016 r. w Cieszynie i ostatnio stale zamieszkałej w Kętach. Sąd wzywa spadkobierców, w tym następców prawnych Ireny Szymańskiej i Władysława Matlaka, aby w terminie 3...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!