V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 19071.
SĄD REJONOWY W DĘBICY, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 21/17
[BMSiG-18583/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 21/17 z wniosku Gminy Jodłowa o stwierdzenie zasiedzenia między innymi działek położonych w Jodłowej, gmina Jodłowa, powiat dębicki, oznaczonych jako:
- dz. nr 2244/3 o pow. 0,1248 ha (drogi),
- dz. nr 2244/5 o pow. 0,0037 ha (drogi) i
- dz. nr 2244/7 o pow. 0,0207 ha (drogi) powstałych wraz z dz. nr 2244/6 z podziału dz. nr 2244/1 o pow. 0,1300 ha utworzonej w miejsce drogowej działki gruntowej 2244/1 powstałej z części drogowej p. gr l. kat 6012 i części drogowej p.gr 6011, dla których brak danych hipotecznych,

Wzywa się właścicieli wyżej oznaczonych nieruchomości bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.