III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 23021.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, sygnatura akt: VI GUp 198/17
[BMSiG-22425/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Barbara Targowska przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Stomatologiczny Barbara Targowska w upadłości z siedzibą w Rumi (NIP: 958-084-52-03, REGON: 190294103 ).

Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Barbary Targowskiej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Stomatologiczny Barbara Targowska z siedzibą w Rumi, toczącego się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 198/17, została sporządzona i złożona w dniu 11 maja 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu.

Poucza się o możliwości złożenia przez wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności oraz sprzeciwu co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego ogłoszenia.