III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 25290.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 85/17 of
[BMSiG-24812/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Ryszarda Włodarczyka (PESEL: (informacja ukryta) ), zam. w Dobrzeniu Wielkim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 85/17 of), syndyk masy upadłości sporządził podstawową listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa Sądu Rejonowego w Opolu, (informacja ukryta), i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 ust. 1. Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.