Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 244752.
KRS 0000256685, REGON 180130770, NIP 5170174500
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-05-09 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/9887/18/847]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "K&B Development" E. Barczak, Ł. Kloc sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2018.06.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiANEKS NR 4 Z DNIA 24.05.2018 R., DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 05.05.2006 R. ZMIANY DOTYCZA: PAR.6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 02 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 22 PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

WYKREŚLIĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 32 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 02 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 32 DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 39 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

32

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

33

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

34

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 51 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

35

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA