Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30483.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-07-30 r.
[BMSiG-30120/2018]

Uchwałą nr 1 z dnia 29.06.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Medyczna Telewizja Internetowa Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności pod adresem siedziby Spółki w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!