III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30584.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp "of" 70/17
[BMSiG-30177/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Jarosława Bakun, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp "of" 70/17), syndyk ukończył i złożył do akt aktualny opis i oszacowanie nieruchomości upadłego:

- udział 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w Klebarku Małym nr 44, gm. Purda, stanowiącej działki nr 256/3 i 254/4 o łącznej powierzchni 704 m2, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym, KW nr OL1O/00066303/7,

- udział 1/2 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bartąg, gm. Stawiguda, stanowiącej działki nr 89/1, 89/2 i 89/3 o łącznej powierzchni 9590 m2 KW nr OL1O/00055387/9.

Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.