III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30587.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GUp 45/18 "of"
[BMSiG-30099/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Teresy Chodurskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 45/18 "of"), został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości obejmującego prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pukarzów nr 65, w gminie Łaszczów, o numerze ewidencyjnym 146/3, nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pukarzów, w gminie Łaszczów, o numerze ewidencyjnym 209/4, nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pukarzów, w gminie Łaszczów, o numerze ewidencyjnym 137 i 145/11, oraz nieruchomości rolnej położonej w miejscowościach Pukarzów, Muratyn i Wólka Pukarzowska, w gminie Łaszczów, o numerach ewidencyjnych 29/1, 29/2, 212/1, 212/2-Muratyn, 71/14, 181/1, 303/3-Pukarzów oraz 849 w Wólce Pukarzowskiej.

Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia.