XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 258728.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2013-01-08 r.
[RDF/120759/18/30]

W dniu 2018.06.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 10.12.2017