IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 34897.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-05 r., sygnatura akt: GD VII Ns-Rej. KRS 13704/18/556
[BMSiG-34572/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu w stosunku do spółki ALTERNATYWA + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 137757 (ostatnio ujawniony adres w Rejestrze: Gdańsk 80-761, ul. Reduta Żbik 4) postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!