Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XI. INNE

Pozycja 34956.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-11-19 r.
[BMSiG-34571/2018]

W dniu 31.10.2016 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu oddziału Spółki VOCUM B.V.B.A. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000532125 i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia na adres siedziby Spółki:...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!