XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 313272.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-07-01 r.
[RDF/165263/18/823]

W dniu 2018.06.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017