I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34961.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-05-14 r.
Pozycja 34961.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-01 r.
[BMSiG-34867/2018]

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKIRINGIER AXEL SPRINGER POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZ SKĄPIEC.PLSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W dniu 19 lipca 2018 roku w Krakowie pomiędzy: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 - 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!