I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34965.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-04-22 r.
[BMSiG-34878/2018]

Likwidator Spółki Adept 52 Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (Spółka) o numerze NIP: 9512391675 , ogłasza, iż w dniu 25 lipca 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji, oraz wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!