Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34974.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-24 r.
[BMSiG-34859/2018]

Likwidator "WIEŚCI24 GRUPA MEDIALNA" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie informuje, że 3.07.2018 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu Spółki po przeprowadzeniu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na adres siedziby: ul. Lindleya 16, 02-013...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!