Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 35029.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-05-11 r., sygnatura akt: X GUp 55/12
[BMSiG-34779/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 puin została sporządzona draga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym FMB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie.

Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie.

W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w MSiG, każdy wierzyciel oraz upadły może wnieść sprzeciw do listy wierzytelności, ze wskazaniem sygn. akt X GUp 55/12, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.