IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 35104.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-09-09 r., sygnatura akt: KA VIII Ns-Rej. KRS 21537/18/385
[BMSiG-34771/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PROMES" spółka z ograniczoną...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!