V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 35132.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 137/18
[BMSiG-34800/2018]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 137/18, toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Banku S.A. o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Więcek, zmarłej w dniu 13 maja 2016 r. w Pruszkowie, ostatnio zamieszkałej w Pruszkowie przy ul. Ciechanowskiej 57. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!