XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 343673.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-06-18 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7276/18/377]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 28.96.Z (Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów).

Liczba rekordów:
340

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.06.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaFIBARO INJECTION AND TOOLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaGREAT TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość KOMORNIKI

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. LOTNICZA nr domu 1 kod pocztowy 60-421 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KOMORNIKI ulica UL. FABIANOWSKA nr domu 128 kod pocztowy 62-052 poczta KOMORNIKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 13.03.2018 R., REP. A NR 4067/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDĘ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PIEKARY 6/25, 61-823 POZNAŃ, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 16.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKULCZYK
2.ImionaSEBASTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 4320 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 216 000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOSSOWSKA RODZIEWICZ
2.ImionaJOANNA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 2027 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 101 350,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRODZIEWICZ
2.ImionaMICHAŁ SEBASTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 2560 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 128 000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFIEDLER
2.ImionaMACIEJ PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 7177 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 358 850,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGREATSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON367918794
4.Numer KRS0000689065 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika18.000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMICHALAK
2.ImionaJAKUB MACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAK
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE