I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 40015.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-02-24 r.
[BMSiG-39848/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 582

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
34 741

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Industrial Center 5 sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (03-802) przy ul. Skaryszewskiej 7, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000379339 ("Spółka") informuje, iż dnia 6.09.2018 r. podjęto Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Spółki.

W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem: ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.