I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 40029.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-09-05 r.
[BMSiG-39974/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm konsultingowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 70.22.Z (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania).

Liczba rekordów:
60 319

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 024 433

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Wine Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000395259) ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały nr 1 objętej aktem notarialnym, Rep. A nr 7560/2018, sporządzonym w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności na adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia.