I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 40034.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-12 r.
[BMSiG-39875/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
112 080

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 096

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd PBM Południe S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe S.A. na dzień 9 października 2018 r., na godzinę 1300, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na II piętrze z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!