IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 40136.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-11-03 r., sygnatura akt: PO. VIII Ns-Rej. KRS 23453/18/464
[BMSiG-39874/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni sprzętu komputerowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 46.51.Z (Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania).

Liczba rekordów:
2 674

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
536 382

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, że wobec: ALFA SIRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, ul. ŚW.MARCIN 29/8, kod pocz.: 61-806 POZNAŃ, KRS: 0000525894, REGON 302862334 , NIP: 7831718784 , zostało wszczęte na podstawie art. 25a ustawy z 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.) postępowanie o rozwiązanie wyżej wymienionego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, które toczy się pod sygnaturą PO. VIII Ns-Rej. KRS 23453/18/464.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby się sprzeciwiać rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, tutejszy Sąd może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.