IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 40162.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-10-09 r., sygnatura akt: VIII Ns-Rej. KRS 13402/18/451
[BMSiG-39811/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 z późniejszymi zmianami) ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu: Rembud Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. KRS 579890, adres: 10-546 Olsztyn,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!