IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 40183.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GRp 1/18
[BMSiG-39943/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Jolanty Kaczyńskiej, numer PESEL (informacja ukryta) , prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PA-MA Jolanta Kaczyńska w Bierutowie (sygn. akt VIII GRp 1/18), obwieszcza, że 12 kwietnia 2018 r. nadzorca sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej we Wrocławiu.