XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 400084.
SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-07-02 r.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3639/18/416]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Ostrołęka

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Ostrołęka (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
6 681

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 26.51.Z (Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych).

Liczba rekordów:
1 248

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.07.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaREH-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina ZEBRZYDOWICE miejscowość ZEBRZYDOWICE
2.Adresmiejscowość ZEBRZYDOWICE ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 6A kod pocztowy 43-410 poczta ZEBRZYDOWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.03.2018 R., REP. A NR 2334/2018 NOTARIUSZ PIOTR SIEMKO, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR SIEMKO, PAWEŁ CHOROWSKI, MAŁGORZATA SIEMKO-PIÓRO SPÓŁKA CYWILNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU PRZY UL. SŁONECZNEJ 2; 13.06.2018 R., REP. A NR 5109/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ CHOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR SIEMKO, PAWEŁ CHOROWSKI, MAŁGORZATA SIEMKO-PIÓRO SPÓŁKA CYWILNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU PRZY UL. SŁONECZNEJ 2 ZMIENIONO §2 UMOWY.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 14.03.2018 R. WSPÓLNIKÓW MEDICA SPÓŁKI JAWNEJ BOGUMIŁA WÓJCIK I WSPÓLNIK W ZEBRZYDOWICACH

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firma"MEDICA" SPÓŁKA JAWNA BOGUMIŁA WÓJCIK I WSPÓLNIK,
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze0000367497 3. 0000367497
5.Numer REGON241739974
6.Numer NIP6332215159

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWÓJCIK
2.ImionaBARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport10000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWÓJCIK
2.ImionaBARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWÓJCIK
2.ImionaBOGUMIŁA KRYSTYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA