I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 48914.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-03-10 r.
Pozycja 48914.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-22 r.
[BMSiG-48617/2018]

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEKIC&PARTNERS POLAND SA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)Z IC&PARTNERS SERVIZI SP. Z O.O.(SPÓŁKA PRZEJMOWANA) WARSZAWA, 30 PAŹDZIERNIKA 2018 PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 października 2018 r. spółek kapitałowych IC&Partners Poland SA w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz IC&Partners Servizi Sp. z o.o. w Warszawie (Spółka...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!