III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 49031.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-03-31 r., sygnatura akt: VIII GU 189/18
[BMSiG-48752/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 189/18, dot. APRIVIA POLSKA Sp. z o.o. w Przemyślu, adres siedziby: ul. 3 Maja 16, 37-700 Przemyśl, KRS: 0000551157:

I. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika w oparciu o art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego;

II. ustalono, że materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania Aprivia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w oparciu o art. 25a ust. 1 pkt 2 ustawy o KRS;

III. umorzono postępowanie wywołane wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.