Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 987237.
KRS 0000556537, REGON 361407934, NIP 1251632821
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-05-04 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11863/18/40]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Gaz Media Biznes sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2018.09.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

3.Adres poczty elektronicznejGMB@GAZMEDIA. PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki26.03.2018 R. ZMIANA: § 1, § 5, § 6, § 15

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRUCIŃSKA
2.ImionaKARINA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 5000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAJEWSKI
2.ImionaMATEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 5000 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAKRZEWSKA
2.ImionaJOANNA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 5000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMICHALCZYK
2.ImionaKRZYSZTOF WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRUCIŃSKA
2.ImionaKARINA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAJEWSKI
2.ImionaMATEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAKRZEWSKA
2.ImionaJOANNA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMICHALCZYK
2.ImionaOLGA MARTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAJEWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE