III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 50503.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 224/18, XII GUp 116/18
[BMSiG-50138/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Eugeniusza Siełacza, zamieszkałego przy Al. Piastów 65/18, 70-332 Szczecin, PESEL (informacja ukryta) , i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 116/18....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!