III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 50510.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 277/18, V GUp 302/18
[BMSiG-50352/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 19.10.2018 r., sygnatura akt V GU 277/18: - ogłoszono upadłość Piotra Słowik, zam. w Boguchwale, nr PESEL (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady; - wyznaczono Syndyka Masy Upadłości...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!