V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 50716.
SĄD REJONOWY W GDYNI, VII WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VII Ns 519/14
[BMSiG-50210/2018]

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygnaturą VII Ns 519/14 postępowanie wszczęte z wniosku Banku Handlowego S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Rafale Janie Okroju, synu Jana i Bożeny, zmarłym 18 kwietnia 2009 r. w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, w dacie zgonu żonatym. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!