V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 50722.
SĄD REJONOWY W ZGORZELCU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 592/17
[BMSiG-50130/2018]

Przed Sądem Rejonowym w Zgorzelcu toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 592/17 z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Rolniczej 4 w Sieniawce przy udziale Sylwii Walaszko o stwierdzenie nabycia spadku po Sebastianie Walaszko, nazwisko rodowe Walaszko, synu Władysławy i Kazimierza, nazwisko rodowe matki Bojanowska, urodzonym 6.10.1974 r. w miejscowości Bogatynia, ostatnio stale zamieszkałym w Sieniawce, zmarłym w dniu 5.03.2015 r. w Bogatyni. W skład spadku wchodzi nieruchomość lokal mieszkalny położony w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 4/4.

Wzywa się spadkobierców, w pierwszej kolejności dzieci albo wnuki zmarłego, w drugiej kolejności jego rodziców (ich zstępnych - rodzeństwo), aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku albowiem w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.