I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 54366.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-08-01 r.
[BMSiG-54045/2018]

Likwidator NUMER 2 PVBRI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w likwidacji zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000285710 informuje, że został otwarty proces likwidacji Spółki. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w ciągu 6 miesięcy od daty ukazania się drugiego ogłoszenia o...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!