I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54367.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-04 r.
[BMSiG-54196/2018]

Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Lublinie postanowieniem z dnia 29.04.2006 r. rozwiązał "ATMAN" Spółkę z o.o. w Lublinie i otworzył likwidację Spółki. W związku z tym wzywam wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia na adres: 23-200 Kraśnik, ul. Widerlika 11. LikwidatorRoman...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!