I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54368.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-08-24 r.
[BMSiG-54056/2018]

Zarząd MGJ Development Polska Sp. z o.o. w Warszawie informuje, że uchwałą nr 3 NZW z 23.11.2018 r. uchwalono obniżenie kapitału zakładowego z 1.167.100,00 zł do 5.000,00 zł, przez umorzenie 11.621 udziałów. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby na adres Spółki (ul. kard. Kakowskiego 7A/37,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!