I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54373.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-09-22 r.
[BMSiG-54004/2018]

Likwidator BOHR.TECHNOLOGY Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Zięby 40/52a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696173, zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2018 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!