I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54379.
[BMSiG-54215/2018]

Likwidator Spółki MS Sp. z o.o. w organizacji w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Żeligowskiego 50/52 lok. 39, zawiadamia, iż w dniu 25.09.2018 roku powzięta została uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o otwarciu likwidacji Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 1...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!