I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54384.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-28 r.
[BMSiG-54037/2018]

Likwidator spółki Usługowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Energooszczędnego "System" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 488172, informuje, że na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 grudnia 2012 r. rozwiązano spółkę i otwarto jej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!