I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 54386.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-01-21 r.
[BMSiG-54135/2018]

ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZE SPÓŁKĄ BPBK BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O. W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 ksh Zarząd spółki Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku przy ul. Uphagena 27, KRS: 0000148000 (Spółka...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!